IME-DC FIDELITY Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

 • Otomatik uyarı hedef değerleri aşan zaman: Parlak kırmızı renkli ekran
 • iki farklı test stribi ekleme bölgeleri
 • Otomatik keton uyarısı
 • Geniş Format Ekran (Büyük simgeler)
 • Dinamik kan sekeri izleme
 • Dar aralıklarla sayesinde hassas ölçüm hassasiyeti
 • Hypo-, hiperglisemi hedef değerlerin ayarı
 • Kullanıcı hatalarında otomatik algılama
 • Otomatik sistem kontrolü ve analizi
 • 90 gün kadar ortalama ölçülen değer hesaplamaları
 • Test ölçümü için 5 adet alarm
 • AST (Alternatif Bölge Testi)
 • USB ile PC bağlantisi


 

FIDELITY Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

PZN: 01197890


 • Amperometrik biyosensör sistemi
 • Gerekli kan miktarı: 0,9 μl
 • Sadece 7 saniyede ölçüm
 • Ölçüm aralığı: 10-600 mg/dl veya 0,6-33,3 mmol/l
 • Test stribi miyad kontrolü
 • Otomatik sıcaklık algılama
 • Otomatik kapanma
 • Profesyonel Diyabet Yönetim Yazılımı
 • Kan ve kontrol solüsyonu ölçümü mod şalteri
 • Kan ve kontrol solüsyonu ölçümleri için ayrı depolama
 • RILIBÄK laboratuvarı 2012 yüksek kalite standardı


 FIDELITY Kan Şekeri Ölçüm Sistemi